Friskvård

Visste du att kostnaden för din naprapatbehandling kan vara fullt avdragsgill för din arbetsgivare?

Du kan läsa mer om det på  Skatteverkets hemsida. 

Friskvårdsbidrag och behandling

Skatteverket har ändrat sina regler avseende vad friskvårdsbidraget får användas till. Naprapati klassas nu som sjukvårdande och inte friskvårdande behandling. Enkelt sätt så innebär detta att om du har ont någonstans och vi behandlar det så klassas det ej som friskvård. Naprapatbehandlingen och övriga tjänster är fortfarande avdragsgilla för arbetsgivaren, men dessa går inte under friskvårdsbidraget.  

Är du anställd och vill utnyttja ditt friskvårdsbidrag hos mig på Naprapaten? Då kan du boka någon av tjänsterna som är godkända för friskvård.